1597 người đang online

Tham gia vào tài liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, kỳ họp thứ mười ba

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
100%

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có báo cáo số 5370/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, kỳ họp thứ mười.

Nội dung tài liệu dự toán năm 2024 trình HĐND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ:

- Trang thông tinh điện tử của HĐND tỉnh Điện Biên:

 http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn/

- Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính:

 https://stc.dienbien.gov.vn/portal/Pages/van-ban/ckns.aspx?loai=1.D%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20NS%C4%90P%20tr%C3%ACnh%20H%C4%90ND

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung dự toán trình HĐND tỉnh xin gửi về Sở Tài chính (là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh) - qua phòng Quản lý ngân sách SĐT 02153.825.937 hoặc địa chỉ email Sonvuthai@gmail.com

Hoặc góp ý trực tiếp cho các đại biểu HĐND tỉnh tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri để tham gia ý kiến tại kỳ họp

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tham gia vào tài liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện...(23/11/2023 10:41 CH)

  Tham gia vào tài liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện...(22/11/2023 3:04 CH)

  Đề xuất mẫu biển NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 –...(03/11/2023 9:13 CH)

  Công chức người lao động Sở Tài chính tỉnh Điện biên thực hiện tăng cường tiết kiệm điện (19/06/2023 9:50 CH)

  Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy(13/04/2023 4:25 CH)

  °