1332 người đang online

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Đăng ngày 07 - 12 - 2022
100%

Chi tiết tại đây NQ 28.PDF

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lấy ý kiến tham gia góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết(09/01/2023 4:52 CH)

  Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên năm 2023(29/12/2022 4:14 CH)

  Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung...(07/12/2022 5:45 CH)

  sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai” năm 2022 với chủ đề “Kết nối khát vọng...(26/08/2022 9:31 CH)

  sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 tại thành phố Cần Thơ(24/08/2022 10:01 CH)

  °