344 người đang online

Đảng ủy Sở Tài chính phối hợp với Huyện ủy Mường Ảng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Xuân Lao, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/52024)

°