1398 người đang online

Sở Tài chính tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính

Đăng ngày 02 - 12 - 2023
100%

Ngày 01/12/2023 Sở Tài chính tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tài sản công.

  Để đảm bảo việc sử dụng, nhập dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý của đơn vị vào Phần mềm quản lý tài sản công của Bộ Tài chính được chính xác và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp tài khoản sử dụng biết cách quản lý, sử dụng và khai thác dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý trong phần mềm Quản lý tài sản công của Bộ Tài chính, phục vụ việc quản lý và báo cáo định kỳ theo quy định.

         Ngày 01/12/2023 Sở Tài chính tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tài sản công cho đơn vị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh tại hội trường của Sở Tài chính. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính,  cùng các đồng chí  cán bộ phụ trách việc theo dõi, báo cáo tài sản công của 54 đơn vị là các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh trực thuộc UBND tỉnh và tương đương; UBND các huyện, thị xã, thành phố (các đơn vị đã được Bộ Tài chính đã xét duyệt tài khoản, cấp quyền truy cập vào hệ thống Phần mềm quản lý tài sản công)

Đại diện Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính hướng dẫn cho các đơn vị.

        Phần mềm Quản lý tài sản công là phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện việc tin học hóa quá trình báo cáo kê khai tài sản công gồm: Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin), tình hình khai thác, xử lý các loại tài sản công phải báo cáo kê khai vào phần mềm. Kết xuất báo cáo về tài sản công theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

       Tại buổi tập huấn các đơn vị đã được nghe giảng viên hướng dẫn giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý tài sản Nhà nước, về thao tác sử dụng phần mềm, cách nhập dữ liệu... Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn cách khai thác, quản trị dữ liệu phần mềm từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Thông qua tập huấn các đơn vị đã hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quản lý tài sản nhà nước. Các đơn vị có trách nhiệm ứng dụng ngay phần mềm quản lý tài sản vào công tác quản lý tài sản của đơn vị, của ngành; Phản ánh kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản của đơn vị, của ngành; cập nhật thường xuyên tình hình tăng, giảm tài sản của đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước./.

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    °