1636 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 2023 02/12/2023 5373/BC-UBND 5373(21.11.2023_16h57p17)_signed.pdf File BC 5373.doc BIEU-BC-HDND.xls
Báo cáo đầu tư công 2023 02/12/2022 355/BC-UBND 55BC-UBND.pdf
1