1965 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Về việc công khai điều chỉnh chi ngân sách để thực hiện mua xe ô tô năm 2024 2024 20/02/2024 07/QĐ-STC QĐ công khai mua xe ô tô.pdf
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 2023 25/12/2023 99/QĐ-STC Công khai dự toán 2024.PDF
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 2023 06/12/2023 Báo cáo thẩm tra 124/BC-KTNS 4.-BC-TT-QUYET-TOAN-NS-2022-3.12-hong-_dienltp-04-12-2023_07h27p06(04.12.2023_08h54p14)_signed.pdf
Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2023 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2024 2023 06/12/2023 Báo cáo thẩm tra 25/BC-BKTNS 2.-BC-tham-tra-NSDP-2024-sua-3.12-hong-_dienltp-03-12-2023_21h29p52(04.12.2023_10h48p09)_signed.pdf
Về việc công bố công khai điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2023 2023 14/11/2023 67/QĐ-STC QĐ số 67 về công khai DT bổ sung.PDF
Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí để chi thực hiện cải cách tiền lương (đợt I) năm 2023 2023 17/10/2023 68/QĐ-STC QĐ công khai bổ sung dự toán cải cách tiền lương.PDF
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của STC 2023 27/07/2023 41/QĐ-STC màu_1.PDF
Tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Điện Biên 2023 31/05/2023 2177/BC-UBND 2177(30.05.2023_08h29p43)_signed.pdf
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách năm 2023 của STC 2023 09/05/2023 29/QĐ-STC QĐ số 29.PDF
CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 2022 19/01/2023 07/QĐ-STC 07_signed_signed.PDF
Tình hình thực hiện công khai quyết toán 2021 2021 26/12/2022 396/BC-UBND 396(26.12.2022_14h48p22)_signed.pdf
Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của STC 2022 22/12/2022 164/QĐ-STC QĐ 164.PDF
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 2021 06/12/2022 Báo cáo thẩm tra 121/BC-KTNS ham tra quyet toan 2021.pdf
Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2022 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2023 2023 06/12/2022 Báo cáo thẩm tra 124/BC-KTNS Tham tra du toan 2023.pdf
Về việc công bố công khai điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh của Sở Tài chính 2022 23/11/2022 144/QĐ-STC QĐ 144.PDF
1 2 3