310 người đang online

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày 10 - 01 - 2019
100%

Ngày 10/1, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho lãnh đạo Sở Tài chính.

Năm 2018, ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND về quản lý điều hành ngân sách. Hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao; 10/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành dự toán giao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.255 tỷ 299 triệu đồng, đạt 116% dự toán HĐND tỉnh giao và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Dự toán chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.359 tỷ 427 triệu đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao; cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào. Đối với các nguồn kinh phí Trung ương bổ sung trong năm đã thực hiện tốt chức năng phối hợp tham mưu cho tỉnh phân bổ và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp tỉnh cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ. Đối với các khoản chi chế độ chính sách phát sinh, ngành tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện, báo cáo Bộ Tài chính, các bộ, ngành Trung ương bổ sung kinh phí kịp thời triển khai cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời là cơ sở để xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019. Năm 2019, Sở Tài chính đề ra 6 nhiệm vụ và 12 giải pháp chủ yếu, như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, vượt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư và các chương trình mục tiêu trên địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện công tác tài chính – ngân sách năm 2018. Đồng chí đề nghị ngành Tài chính tỉnh tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác quản lý giá trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tham gia đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp đã chuyển đổi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.

Nhận dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Sở Tài chính; Bộ Tài chính tặng Bằng khen 2 tập thể, 8 cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động suất sắc cho 5 thể và Bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân. 

STC

Tin mới nhất

Quy định mới về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan Nhà nước(02/08/2023 11:25 CH)

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương cùng vào cuộc chống thất thu thuế(30/04/2022 2:21 CH)

Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc(22/04/2022 2:29 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022(03/04/2022 1:56 CH)

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019(10/01/2019 10:31 CH)

°