375 người đang online

Sở Tài chính tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1963 - 2023)

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
100%

ĐBP - Sáng nay (7/4), Sở Tài chính tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1963 - 2023). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính qua các thời kỳ.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua cho ngành Tài chính Điện Biên.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh. Ngành Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khai thác các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh tiết kiệm chi tiêu hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp tài chính gắn liền với hiện đại hóa ngành; chú trọng đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành Tài chính Điện Biên đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh trong thời gian tới ngành Tài chính tỉnh cần tập trung bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, của tỉnh để có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao hàng năm, cả nhiệm kỳ và trong những giai đoạn tới. Đẩy mạnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước theo hướng đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; hỗ trợ các huyện khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư cho con người, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp đồng bộ với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố tập trung huy động, khai thác các nguồn lực tài chính, bố trí sử dụng hiệu quả, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tích cực đổi mới cơ chế quản lý tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hoá và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các đơn vị, bộ phận thụ hưởng ngân sách nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển và hội nhập.

Các đồng chí: Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả” cho ngành Tài chính tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; 21 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    °